Volwassenonderwijs

Onderwijs voor volwassenen

Naast het reguliere en het speciale basisonderwijs én het voortgezet onderwijs, kent Nederland ook het volwassenenonderwijs. Deze vorm van onderwijs staat ook wel bekend als volwasseneneducatie en is bedoeld voor volwassenen die een diploma willen halen. Maar ook jongeren kunnen volwassenenonderwijs volgen en een diploma halen, als het ze in een eerder onderwijstraject niet gelukt is.


Volwassenenonderwijs of vavo

De doelgroep voor het volwassenenonderwijs is iets anders dan die voor het reguliere voortgezet onderwijs. Volwassenenonderwijs geeft mensen die het diploma voor het voortgezet onderwijs vroeger niet hebben gehaald, een tweede kans om dit alsnog te doen. Dit kan een geheel diploma zijn, maar volwasseneneducatie kan ook resulteren in een aantal aanvullende certificaten. Sommige groepen krijgen voorrang voor volwasseneneducatie en de gemeente bepaalt welke groepen dit zijn. Hierbij kun je denken aan Nederlanders die moeite hebben met lezen of schrijven, maar ook aan allochtonen of ouderen. Daarnaast komen ook mensen in aanmerking die al lange tijd werkloos zijn. Het (alsnog) behalen van een diploma kan voor deze groep mensen de kans op een baan aanzienlijk vergroten.

 

Vavo

Het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs is onderwijs voor volwassenen. Maar jongeren kunnen hier ook hun diploma voor het voortgezet onderwijs halen, bijvoorbeeld als ze ergens anders gezakt zijn voor hun eindexamen. Het vavo is in principe voor mensen van 18 jaar en ouder, maar onder sommige voorwaarden ook voor leerlingen van 16 en 17 jaar oud. De ‘gewone’ middelbare school kan dan bijvoorbeeld na het zakken voor een eindexamen, een 16- of 17-jarige leerling doorverwijzen naar het vavo.