Speciaal onderwijs

Speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs is er voor kinderen die meer hulp en begeleiding nodig hebben dan anderen. Je kunt hierbij denken aan kinderen met een handicap, blinde of dove kinderen, maar ook aan kinderen met gedrag- of leerstoornissen. Maar wordt speciaal onderwijs ook op gewone scholen gegeven? En welke clusters zijn er binnen het speciaal onderwijs?

 

Scholen voor speciaal onderwijs

In Nederland wordt het speciaal onderwijs op aparte scholen gegeven, om zo de leerling optimaal te kunnen begeleiden en ondersteunen. Zo zijn er scholen die zich gespecialiseerd hebben in onderwijs voor blinde kinderen, of scholen die zich enkel richten op leerlingen met gedragsproblemen. Verschillende scholen voor speciaal onderwijs werken samen in regionale samenwerkingsverbanden, waardoor leerlingen makkelijker doorverwezen kunnen worden naar een passende oplossing voor (vervolg)onderwijs.

 

Clusters speciaal onderwijs

In het speciaal onderwijs zijn er diverse clusters. Zo zijn er aparte clusters voor blinde of slechtziende kinderen, voor dove of slechthorende kinderen, voor gehandicapte of zieke kinderen en voor kinderen met stoornissen of gedragsproblemen. Er zijn aparte scholen (of scholengemeenschappen) die zich richten op afzonderlijke clusters. Op deze manier wordt de kwaliteit en intensiteit van het speciaal onderwijs gewaarborgd.

 

Doel van speciaal onderwijs

Het doel van onderwijs is altijd hetzelfde en ook de wettelijk vastgestelde kerndoelen van onderwijs, verschillen niet. Of het kind nu naar een gewone of een speciale basisschool gaat, rekenen en taal blijven belangrijk en er is een bepaald basisniveau dat de leerling aan het einde van het basisonderwijs moet beheersen. Wel zijn er voor de verschillende clusters extra kerndoelen: een doof kind moet bijvoorbeeld aan het einde van de (speciale) basisschool de Nederlandse gebarentaal voldoende beheersen.

 

Kinderen met dyslexie

Lezen en schrijven is vaak erg lastig voor kinderen met dyslexie. Letters en tekens worden dan vaak door elkaar heen gehaald. Zeker als het gaat om leren typen wordt dit dan juist vaak erg lastig. Er is nu speciaal een typecursus voor kinderen die ervoor zorgt dat zelfs een kind met dyslexie blind kan leren typen. Het systeem van de typecursus is zo gemaakt dat het zich aanpast aan het niveau van de cursist. Een typecursus voor kinderen met dyslexie kan zowel online als klassikaal worden gevolgd.