Wat leer je op de basisschool?

Tijdens het traject van de basisschool ontdekken en leren kinderen steeds meer waardoor hun kennis wordt vergroot. Het is een voorbereiding om van het basisonderwijs door te gaan naar het voortgezet onderwijs.  Wat je precies krijgt geleerd op de basisschool is vastgelegd door de ministerie van Onderwijs. Dit zorgt ervoor dat iedere basisschool dezelfde kerndoelen heeft wanneer het gaat om onderwijs. De kerndoelen zijn verdeeld over onderstaande vakgebieden:

  • Nederlandse en Engelse taal
  • Rekenen en wiskunde
  • Oriëntatie op jezelf en de wereld
  • Kunstzinnige oriëntatie
  • Bewegingsonderwijs

Verschillen in basisonderwijs

Door heel Nederland zijn er verschillende basisscholen. Dankzij de kerndoelen is ieder basisonderwijs hetzelfde, maar kan de wijze waarop deze doelen worden bereikt anders zijn. Daarnaast zijn er ook verschillende soorten basisscholen naast de openbare basisschool:

  • Zo is er ook speciaal basisonderwijs die zicht richt op kinderen die extra zorg of aandacht nodig hebben. Hierbij kan gedacht worden aan kinderen met een handicap of leerstoornis. De leerkrachten van deze speciaal onderwijs scholen zijn opgeleid om met deze leerlingen om te gaan en krijgen dan ook regelmatig trainingen en cursussen.
  • Brede scholen combineren onderwijs met opvang, maar ook buitenschoolse activiteiten zoals sport en cultuur. Het doel van deze brede scholen is dat een kind zich beter maar vooral breder kan ontwikkelen. De buitenschoolse activiteiten worden in hetzelfde gebouw ondernomen waardoor de overgang van school naar naschoolse activiteiten beter verloopt.
  • Op confessioneel bijzondere scholen krijgen de leerlingen les vanuit een levensbeschouwelijke of godsdienstige overtuiging. Wel is er een aanname beleid bij de meeste scholen dat je niet specifiek het geloof hoeft aan te hangen om te worden aangenomen. Meedoen met de tradities en feesten is genoeg.
Scholenlijst - IQ Test