Bijna iedereen heeft het in zijn of haar schooltijd wel meegemaakt, de schoolreizen. Voor de een een ware nachtmerrie, voor de ander een moment om echt naar uit te kijken. Jaarlijks worden er vanuit vrijwel elke school reizen georganiseerd naar binnen- en/of buitenland. Een bekend tegengeluid richting schoolreizen welke vaak ten gehore wordt gebracht is dat het ouders van leerlingen veel geld kost en de scholieren kostbare tijd in de schoolbanken verliezen. De baten wegen voor deze groep niet op tegen de lasten welke schoolreizen met zich meebrengen. Bij sommige reizen zal zo’n redenatie zeker stand houden, maar in grondslag hebben schoolreizen wel degelijk een belangrijke functie in het onderwijs. Schoolreizen hebben namelijk een sterk lerende werking.

Schoolreizen zijn een uitstekend verlengstuk van een les op school. Het is voor scholieren namelijk vaak lastig om theoretische kennis aan praktijk situaties te koppelen, gezien vaak heel wat inbeeldingsvermogen nodig is om dit tot stand te brengen. Een schoolreis kan theorieën tot werkelijkheid laten komen. Doordat de theorie in de praktijk kan worden aanschouwd beseffen scholieren vaak beter wat de achterliggende gedachten zijn van theorieën en/of  van gedragingen van personen. Door deze toegevoegde waarde van schoolreizen kan het de ontwikkeling van scholieren dus positief beïnvloeden.

Het tegengeluid richting schoolreizen is dus goed te weerleggen door de ondersteuning welke het kan bieden in de ontwikkeling van een scholier. De tijd welke men anders in de banken zou zitten, wordt nu praktisch en bovendien op een goede wijze ingevuld.  Ten slotte zijn schoolreizen ook een unieke manier om de sociale aspecten van kinderen positief te doen beïnvloeden doordat met een groep de reis wordt beleefd en wellicht met nieuwe culturen in aanraking wordt gekomen.

Posted in overig
admin

Comments are closed.