" />

Verschil in niveau

Het onderwijs in Nederland bestaat uit verschillende niveaus die ieder weer zijn eigen specialisaties heeft. De niveaus zijn er op gericht dat iedere student de mogelijkheid krijgt om door te stromen. Het onderwijssysteem valt onder de Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap waarbij de Inspectie van het Onderwijs toezicht houdt.

De meeste scholen in Nederland hebben een openbaar karakter, maar er zijn ook andere vormen van onderwijs. Zo zijn er scholen die zich focussen op een bepaalde religieuze of levensbeschouwelijke visie. Daarnaast is er ook nog speciaal onderwijs, waarbij mensen met een bepaalde beperking de ruimte krijgen om op een passende manier onderwijs te genieten.

Leerplicht

In Nederland hebben kinderen vanaf 5 jaar een leerplicht. Dit wil zeggen dat kinderen tussen de 5 en 16 jaar oud verplicht zijn om deel te nemen aan het onderwijssysteem. Dit onderwijssysteem start bij het basisonderwijs, waarna het voortgezet onderwijs volgt. Tussen 16 – 23 jaar is een leerling gedeeltelijk leerplichtig, deze stopt wanneer de leerling een havo –, vwo- of mbo niveau 2 diploma heeft behaald.

Zo hebben leerlingen en ouders zelf een keuze uit diverse scholen die gefinancierd worden door de overheid. Particuliere scholen worden niet gefinancierd door de overheid en dienen dus zelf betaald te worden. Lees hier meer over het onderwijssysteem en de verschillende onderwijs niveaus!