Basisonderwijs

Het basisonderwijs

In Nederland kennen we verschillende vormen van onderwijs. Voor een kind begint het onderwijstraject op de basisschool. Zo rond het vierde levensjaar, wanneer het kind volgens de wet leerplichtig is, gaat het voor het eerst naar school. Maar wat leert een kind eigenlijk in het basisonderwijs? Welke vormen van basisonderwijs zijn er?
speciaal-basisonderwijs

 

Wat leer je op de basischool?

Kinderen moeten op de basisschool bepaalde dingen leren, om zo goed door te kunnen stromen naar het voortgezet onderwijs. Wat een kind precies moet leren op de basisschool, is wettelijk vastgelegd. Veruit de grootste nadruk in het basisonderwijs ligt op rekenen en taal: de basis voor elke Onderwijsverdere vorm van onderwijs wordt gelegd door een goede kennis van taal en rekenen. Naast de basisvakken zijn scholen vrij om andere onderwerpen in lesvorm aan te bieden. Zo zijn er sommige basisscholen die een extra taal, zoals Duits, aanbieden.

 

Verschillen in basisonderwijs

Uiteraard zijn er verschillende basisscholen. De nadruk op taal en rekenen is het basisonderwijs altijd hetzelfde, maar de schoolvorm kan verschillen. Zo zijn er openbare basisscholen, maar kan een kind ook onderwijs genieten op een bijzondere basisschool of een ‘Brede School’. Het onderscheid tussen deze soorten basisonderwijs, zit hem in de religieuze of levensbeschouwelijke basis bij openbare of bijvoorbeeld een christelijke basisschool. Een brede school combineert onderwijs met opvang, sport en cultuur, waardoor een kind zich beter en vooral breder kan ontwikkelen. Daarnaast is er ook speciaal basisonderwijs: de scholen die deze vorm van basisonderwijs aanbieden, richten zich speciaal op kinderen die extra aandacht of zorg nodig hebben. Hierbij kun je denken aan kinderen met een handicap of een leerstoornis. De leerkrachten van deze scholen zijn speciaal opgeleid om met deze leerlingen om te kunnen gaan en krijgen regelmatig bijles als bijvoorbeeld een communicatie training of bijscholing door deskundigen.

Basisschool